Bezoek de Maquette

In de bovenverdieping van de 600-jarige Rattentoren staat een uniek project. Hier wordt de ontstaan geschiedenis van Roermond verteld aan de hand van een maquette met stangpoppen. De poppen wonen in een prachtige maquette voorstellend de Rattentoren en zijn omgeving, het oudste gedeelte van Roermond.
We ontmoeten er onder meer:
• Pelgrims op weg naar Santiago de Compostella
• Kooldragers, mannen die de ladingen uit de schepen naar de
markt droegen
• Kinderen die middeleeuwse spelletjes spelen
• Boeren en boerinnen die vee drijven naar de vleesmarkt
• Lakenwevers die hun handel naar de lakenhal brengen
• Sjinders, die de huiden wegslepen en ze verder bewerken in
de sjinderskoel
• Ververs die hun garen spoelen in de roer
• Vrouwen en kinderen die water komen putten
• Poortwachters, schouten en schepenen voor de bescherming en
rust van de stad